Programowanie, kodowanie – tych pojęć używamy zamiennie i oznaczają one pisanie instrukcji dla komputera

Debugowanie (ang. debugging) – szukanie błędów (robaków ;)) w algorytmie lub programie i poprawienie ich

Algorytm – instrukcje napisane w taki sposób, że rozwiązują zadany problem

Program – algorytm napisany w taki sposób, że może on być wykonywany przez komputer